Onze organisatie

Onze organisatie

Ons kantoor

In 2000 zijn Kees Kuiken en dochter Ilse Kuiken gestart met Kuiken Accountancy. Inmiddels is ons bedrijf, gevestigd in IJsselmuiden, uitgegroeid tot een betrouwbare sparringpartner voor iedere MKB ondernemer. De omvang van ons kantoor houden we bewust kleinschalig. Zo weten we altijd wat er speelt bij onze klanten, en kunnen we op een persoonlijke, betrokken manier met al hun vragen omgaan. Dat past ons goed. Wij willen graag een kantoor zijn waar ondernemers zich direct welkom voelen. Waar vragen snel en correct worden beantwoord, in heldere taal.

 

Compleet dienstenpakket
Ondernemers kunnen bij Kuiken Accountancy terecht voor ondersteuning en advies op tal van bedrijfsfronten. Onze mensen zijn helemaal thuis in de financiële wereld. Die kennis en ervaring, gecombineerd met een uitgebreid netwerk, zorgen ervoor dat we een vrijwel compleet dienstenpakket aanbieden. Natuurlijk verlenen wij diensten op het gebied van accountancy, administratie en belastingtechnische aangelegenheden. Maar u kunt ons ook inschakelen voor bijvoorbeeld salarisverwerking, financiële planning en personeel & organisatie. 

Onze mensen

Dit is het team van Kuiken Accountancy:

 

 

 

Ilse M. Kuiken AA

 

Directeur
Accountant- Administratieconsulent

Register Belastingadviseur

Bert van 't Veld

Relatiebeheerder

Jolande Schinkel

Administratief medewerkster


Maarten Evers

Administratief medewerker

 

 

 

Onze werkwijze

Als ondernemer heeft u het vrijwel alle dagen razend druk. Dat zult u als geen ander (h)erkennen. Bent u net bezig met een belangrijke klus, komt er weer wat tussendoor. Of u direct ‘even' een reactie wilt geven ... Op welk vakgebied het ook is: u lijkt overal verstand van te moeten hebben. Ondoenlijk, natuurlijk. Bovendien: u wilt die randzaken misschien wel helemaal niet op uw bord krijgen. U heeft de handen al vol genoeg aan uw eigen bedrijf.

Betrouwbare bondgenoot
Aan Kuiken Accountancy heeft u een betrouwbare bondgenoot voor al uw ondernemerszaken. Iemand die u open en persoonlijk tegemoet treedt. Ondersteuning nodig? Behoefte aan advies? Even telefonisch klankborden? Waar u ook mee worstelt: u kunt altijd op ons rekenen. Of het nu een omvangrijke klus betreft, of een spoedje tussendoor. Wij staan aan uw zijde, als ondernemer naast ondernemer. Het doel? U zo zorgeloos mogelijk laten ondernemen. Met rust, overzicht en de zekerheid dat uw zaken tot in detail zijn geregeld.


Waar kunt u ons voor inschakelen?
Alle voorkomende belastingaangiften, tussentijdse cijfers en rapportages (voorzien van tekst en uitleg), de jaarrekening, het ondernemingsplan, uw complete administratie, adviezen over mogelijke kostenbesparingen en het werven van nieuwe klanten, salarisverwerking, personeel & organisatie, subsidieaanvragen, waardebepalingen, bedrijfsopvolging- en overname, financiële planning ... Enzovoorts.

Lees meer over onze diensten.

Spreekuur voor ondernemers
Om startende ondernemers tegemoet te komen, hanteert Kuiken Accountancy een gereduceerd starterstarief. Daarnaast starten we binnenkort een spreekuur voor ondernemers, in de avonduren. Zo kunt u in een vaste, laagdrempelige setting direct uw vraagstukken bespreken. Voor onszelf is het tegelijkertijd een mooie manier om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van onze klanten.

Waarom een accountant?

Een accountant is specialist op financieel-administratief gebied. Hij of zij verricht controles en kent alle fijne kneepjes van de belastingwetgeving. Dit maakt hem of haar tot dé adviseur en vertrouwens-persoon van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Wat doet een accountant precies?
De accountant verzamelt en controleert uw financiële informatie. Hij of zij bekijkt of de jaarrekening van uw bedrijf een juist en volledig beeld geeft van de financiële stand van zaken. Als dat het geval is, geeft de accountant een accountantsverklaring af.

Deze verklaring is interessant voor bijvoorbeeld aandeelhouders van uw bedrijf. Het geeft hen een duidelijk overzicht van hoe er het afgelopen jaar met hun geld is gewerkt. Maar ook als u krediet- en subsidieaanvragen doet bij een financiële instelling, is een accountantsverklaring vereist. In die verklaring zit ook direct het grote verschil tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor: alleen een accountantskantoor heeft de bevoegdheid om een accountantsverklaring af te geven.

Duidelijk verhaal. Maar is een accountant niet met nog veel meer zaken bezig?
Ja! En dat brengt ons bij een andere (en misschien wel meest interessante) taak voor de accountant: het ondersteunen van de ondernemer bij het bepalen van beleid. De accountant geeft de financiële en fiscale consequenties van het beleid overzichtelijk weer. Voor u als ondernemer is die informatie heel belangrijk. U kunt beoordelen hoe uw bedrijf ervoor staat en of bijvoorbeeld een investering of nieuw ingeslagen koers verantwoord is.

En verder?
U kunt een accountant ook raadplegen bij financieel-administratieve adviesopdrachten, overnames, opvolging, start of beëindiging van uw bedrijf. Hij of zij voorziet u van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast kan een accountant bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven.

Hoe houdt een accountant zijn vakkennis op peil?
Na afronding van de opleiding en het praktijkgedeelte is een accountant zeker niet klaar met studeren. Een accountant is verplicht om zijn of haar kennis jaarlijks up-to-date te houden. Ieder jaar moet de accountant een vastgesteld aantal PE-punten halen (PE staat voor Permanente Educatie).

De kracht van een sterk netwerk

Wetten en regels die bijna dagelijks lijken te veranderen. Een turbulente markt. Ontwikkelingen en trends. Allemaal zaken die u kopzorgen kunnen geven. En waarop u - het liefst gisteren - adequaat en snel moet antwoorden.

Van A tot Z
Kuiken Accountancy volgt die veranderingen op de voet. We willen u immers tijdig en correct kunnen adviseren als dat nodig blijkt. Een sterk netwerk is daarbij onontbeerlijk. We hebben de afgelopen jaren dan ook goede externe relaties opgebouwd met onder meer notarissen, advocaten en softwareleveranciers. Daarnaast werken we samen met grote, specialistische organisaties die al die verschillende takken van sport van a tot z beheersen.

Kuiken Accountancy is aangesloten bij:

  • de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), die de kwaliteit van onze beroepsuitoefening bevordert en bewaakt
  • Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB


Deze lidmaatschappen verzekeren u ervan dat de kwaliteit van onze diensten blijvend is gewaarborgd. En dat wij u op vrijwel alle bedrijfsgebieden van dienst kunnen zijn. Zelfs voor zeer ingewikkelde ondernemersvraagstukken bent u bij ons aan het juiste adres.

MKB Nieuws

Corona-virus

Naar aanleiding van het corona-virus heeft de overheid voor u als ondernemer een aantal financiële maatregelen bekendgemaakt.

Wij willen u hierover informeren. Hieronder hebben wij de op dit moment getroffen regelingen kort samengevat.

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin ons land zich nu bevind, kunnen er dagelijks veranderingen optreden in de regelingen en voorwaarden.

 

 

 

Economische overheidsmaatregelen n.a.v. het corona-virus

 

Het kabinet heeft recent de volgende economische maatregelen getroffen voor ondernemers die getroffen zijn door het corona-virus.

Wij zetten onderstaand de belangrijkste maatregelen voor u uiteen :

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

 

Deze regeling voorziet in de tegemoetkoming van salariskosten voor ondernemingen. Voorwaarde is dat er een omzetdaling van minimaal 20% is opgetreden of verwacht. Bij het UWV kan voor een periode van maximaal 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 90% (bij 100% omzetdaling) van de salariskosten worden aangevraagd. Indien de omzetdaling 50% bedraagt, is de tegemoetkoming 50% x 90% = 45% van de salariskosten. Hierop zal dan een voorschot worden verstrekt van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Momenteel is de overheid nog bezig om het digitale portaal voor de aanvraag op te maken, dus de aanvraag kan nu nog niet worden ingediend.

 

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

 

Voor zelfstandige ondernemers, zoals eenmanszaken, ZZP- ‘ers en v.o.f., kan voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud worden aangevraagd bij de gemeente. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van vermogens- of partnertoets.

 

Versoepeling uitstel van betaling van belasting

 

Voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon-, en omzetbelasting kan eenvoudiger uitstel van betaling worden gevraagd. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.

De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0%.   

Ook gemeenten zullen voor de gemeentelijke belastingen uitstel van betaling verlenen, u kunt hiertoe een verzoek bij uw gemeente indienen.

 

Uitstel van aflossing op lopende leningen

 

Ondernemingen die in de kern gezond zijn kunnen 6 maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Dit geld voor leningen bij ABN-Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Trios Bank of BNG-bank. De rente op de lening dient wel te worden betaald.

Het is van toepassing op leningen tot  € 2.500.000.

Aanvraag dient bij de eigen financierverstrekker te geschieden.

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

 

De regels voor Borgstelling MKB-kredieten zijn per 16 maart 2020 versoepeld. Hiermee kunnen bedrijven onder gunstige voorwaarden financiering krijgen bij banken. De overheid staat meer garant, tot 75%, voor een mogelijk zekerheidstekort.

 

Compensatieregeling getroffen sectoren

 

Een aantal sectoren, zoals horeca, de culturele sector en de reisbranche, zijn bijzonder hard getroffen door de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren veel inkomsten mis. Het kabinet komt daarom met een compensatiemaatregeling van € 4.000 voor de eerste nood voor deze bedrijven. Nadere berichtgeving hierover volgt nog van de overheid.

 

Voor de meest actuele informatie kunt u de bijgesloten link naar de website raadplegen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen, ons kantoor is telefonisch bereikbaar en wij willen u graag ondersteunen.

 

Wij wensen veel sterkte en gezondheid toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse Kuiken en Bert van ‘t Veld