Onze diensten

Onze diensten

Accountancy

Voor alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht:

 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • administratieve organisatie en interne controle
 • advisering inzake subsidies
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • analyse van resultaatontwikkeling
 • verzorgen van accountantsverklaring

 

Administratieve dienstverlening

Wij kunnen voor u diverse administratieve taken verzorgen:
 

 • inrichten van administraties
 • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
 • verwerken van financiële administraties
 • tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar opstellen
 • opstellen van aangiften omzetbelasting
 • administratieve ondersteuning ( bijvoorbeeld bij uitvallen van eigen personeel )

Fiscale dienstverlening

Met allerlei belastingregels zijn wij bekend, zodat wij de uiteindelijke resultaten wél leuker voor u kunnen maken:
 

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • advisering inzake (her)structurering van ondernemingen met de fiscale gevolgen
 • loonheffingen en sociale verzekeringen
 • successie- en schenkingsrecht
 • fiscaal juridische vraagstukken
 • fiscale aspecten van vermogensbeheer

 

Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto/nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonheffingen, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn.

Op onderstaande gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:

 

 • verzorgen van de salarisadministratie
 • aangiftes loonheffingen
 • sociale verzekeringen
 • arbeidsrecht

Begeleiding bij iedere ondernemingsfase

Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase gemaakt dienen te worden en een gedegen kennis van zaken vergen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • begeleiding indien u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm)
 • begeleiding wanneer u een doorstart en groei voor ogen heeft
 • begeleiding indien u kiest voor consolideren of innoveren
 • begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname

Personeel & Organisatie

Uiterst belangrijk voor uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen uw belangrijkste 'kapitaal'. Wij adviseren u graag bij de organisatie van uw onderneming.

Wij bieden u ondersteuning op onderstaande terreinen:

 

 • personeelsbeleid
 • employee benefits (werknemersvoordelen)
 • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen
 • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures
 • werving en selectie
 • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter) en re-integratie
 • opstellen van personeelsadvertenties

Financiële planning

Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal aspecten van financiële planning:

 

 • sociale zekerheid en pensioenen
 • fiscale aspecten bij de estate planning
 • beleggen
 • inkomensplanning en vermogensbeheer
 • vermogen en eigen huis
 • huwelijkse voorwaarden en testament
 • fusie en overname

 

Procedures betreffende onze dienstverlening

Benieuwd wat voor voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via (038) 376 62 10 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MKB Nieuws

Corona-virus

Naar aanleiding van het corona-virus heeft de overheid voor u als ondernemer een aantal financiële maatregelen bekendgemaakt.

Wij willen u hierover informeren. Hieronder hebben wij de op dit moment getroffen regelingen kort samengevat.

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin ons land zich nu bevind, kunnen er dagelijks veranderingen optreden in de regelingen en voorwaarden.

 

 

 

Economische overheidsmaatregelen n.a.v. het corona-virus

 

Het kabinet heeft recent de volgende economische maatregelen getroffen voor ondernemers die getroffen zijn door het corona-virus.

Wij zetten onderstaand de belangrijkste maatregelen voor u uiteen :

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

 

Deze regeling voorziet in de tegemoetkoming van salariskosten voor ondernemingen. Voorwaarde is dat er een omzetdaling van minimaal 20% is opgetreden of verwacht. Bij het UWV kan voor een periode van maximaal 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 90% (bij 100% omzetdaling) van de salariskosten worden aangevraagd. Indien de omzetdaling 50% bedraagt, is de tegemoetkoming 50% x 90% = 45% van de salariskosten. Hierop zal dan een voorschot worden verstrekt van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Momenteel is de overheid nog bezig om het digitale portaal voor de aanvraag op te maken, dus de aanvraag kan nu nog niet worden ingediend.

 

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

 

Voor zelfstandige ondernemers, zoals eenmanszaken, ZZP- ‘ers en v.o.f., kan voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud worden aangevraagd bij de gemeente. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van vermogens- of partnertoets.

 

Versoepeling uitstel van betaling van belasting

 

Voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon-, en omzetbelasting kan eenvoudiger uitstel van betaling worden gevraagd. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.

De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0%.   

Ook gemeenten zullen voor de gemeentelijke belastingen uitstel van betaling verlenen, u kunt hiertoe een verzoek bij uw gemeente indienen.

 

Uitstel van aflossing op lopende leningen

 

Ondernemingen die in de kern gezond zijn kunnen 6 maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Dit geld voor leningen bij ABN-Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Trios Bank of BNG-bank. De rente op de lening dient wel te worden betaald.

Het is van toepassing op leningen tot  € 2.500.000.

Aanvraag dient bij de eigen financierverstrekker te geschieden.

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

 

De regels voor Borgstelling MKB-kredieten zijn per 16 maart 2020 versoepeld. Hiermee kunnen bedrijven onder gunstige voorwaarden financiering krijgen bij banken. De overheid staat meer garant, tot 75%, voor een mogelijk zekerheidstekort.

 

Compensatieregeling getroffen sectoren

 

Een aantal sectoren, zoals horeca, de culturele sector en de reisbranche, zijn bijzonder hard getroffen door de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren veel inkomsten mis. Het kabinet komt daarom met een compensatiemaatregeling van € 4.000 voor de eerste nood voor deze bedrijven. Nadere berichtgeving hierover volgt nog van de overheid.

 

Voor de meest actuele informatie kunt u de bijgesloten link naar de website raadplegen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen, ons kantoor is telefonisch bereikbaar en wij willen u graag ondersteunen.

 

Wij wensen veel sterkte en gezondheid toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse Kuiken en Bert van ‘t Veld