Nieuws

Nieuws

 

Wilt u als ondernemer op de hoogte worden gehouden van actualiteiten en ontwikkelingen die voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn? Neem dan een (gratis) abonnement op ‘Kuiken Accountancy Nieuws', ons eigen nieuwsmagazine. Kuiken Accountancy Nieuws verschijnt meerder keren per jaar.

 

Direct aanvragen?
Gebruik het reactieformulier. Wij zorgen er dan voor dat u het nieuwsmagazine ieder kwartaal digitaal ontvangt.

Eerder verschenen nieuwsbrieven lezen? Dit zijn de meest recente uitgaven (.pdf):

 

MKB Nieuws

Corona-virus

Naar aanleiding van het corona-virus heeft de overheid voor u als ondernemer een aantal financiële maatregelen bekendgemaakt.

Wij willen u hierover informeren. Hieronder hebben wij de op dit moment getroffen regelingen kort samengevat.

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin ons land zich nu bevind, kunnen er dagelijks veranderingen optreden in de regelingen en voorwaarden.

 

 

 

Economische overheidsmaatregelen n.a.v. het corona-virus

 

Het kabinet heeft recent de volgende economische maatregelen getroffen voor ondernemers die getroffen zijn door het corona-virus.

Wij zetten onderstaand de belangrijkste maatregelen voor u uiteen :

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

 

Deze regeling voorziet in de tegemoetkoming van salariskosten voor ondernemingen. Voorwaarde is dat er een omzetdaling van minimaal 20% is opgetreden of verwacht. Bij het UWV kan voor een periode van maximaal 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 90% (bij 100% omzetdaling) van de salariskosten worden aangevraagd. Indien de omzetdaling 50% bedraagt, is de tegemoetkoming 50% x 90% = 45% van de salariskosten. Hierop zal dan een voorschot worden verstrekt van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Momenteel is de overheid nog bezig om het digitale portaal voor de aanvraag op te maken, dus de aanvraag kan nu nog niet worden ingediend.

 

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

 

Voor zelfstandige ondernemers, zoals eenmanszaken, ZZP- ‘ers en v.o.f., kan voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud worden aangevraagd bij de gemeente. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van vermogens- of partnertoets.

 

Versoepeling uitstel van betaling van belasting

 

Voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon-, en omzetbelasting kan eenvoudiger uitstel van betaling worden gevraagd. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.

De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0%.   

Ook gemeenten zullen voor de gemeentelijke belastingen uitstel van betaling verlenen, u kunt hiertoe een verzoek bij uw gemeente indienen.

 

Uitstel van aflossing op lopende leningen

 

Ondernemingen die in de kern gezond zijn kunnen 6 maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Dit geld voor leningen bij ABN-Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Trios Bank of BNG-bank. De rente op de lening dient wel te worden betaald.

Het is van toepassing op leningen tot  € 2.500.000.

Aanvraag dient bij de eigen financierverstrekker te geschieden.

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

 

De regels voor Borgstelling MKB-kredieten zijn per 16 maart 2020 versoepeld. Hiermee kunnen bedrijven onder gunstige voorwaarden financiering krijgen bij banken. De overheid staat meer garant, tot 75%, voor een mogelijk zekerheidstekort.

 

Compensatieregeling getroffen sectoren

 

Een aantal sectoren, zoals horeca, de culturele sector en de reisbranche, zijn bijzonder hard getroffen door de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren veel inkomsten mis. Het kabinet komt daarom met een compensatiemaatregeling van € 4.000 voor de eerste nood voor deze bedrijven. Nadere berichtgeving hierover volgt nog van de overheid.

 

Voor de meest actuele informatie kunt u de bijgesloten link naar de website raadplegen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen, ons kantoor is telefonisch bereikbaar en wij willen u graag ondersteunen.

 

Wij wensen veel sterkte en gezondheid toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse Kuiken en Bert van ‘t Veld