Home

Welkom bij Kuiken Accountancy

 

 

Dichtbij en betrokken, dat is waar Kuiken Accountancy voor staat.

Voor iedere ondernemer, groot of klein, een persoonlijk maatwerk.

Dat leveren wij met een kleinschalige organisatie, goed opgeleide

en betrokken medewerkers en een laagdrempelig cultuur. 

Neem een kijkje op onze website en ontdek onze organisatie.

Neem gerust contact met ons op, graag lichten wij in een persoonlijk

gesprek toe wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

Kees Kuiken AA, Ilse M. Kuiken AA, Bert van 't Veld, Jolande Schinkel en José van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB Nieuws

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet Deregulering

Beoordeling Arbeidsrelaties

(Wet DBA) is verder uitgesteld tot

in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als

opdrachtgever en opdrachtnemer

daardoor geen boetes of naheffingen

te vrezen, wanneer achteraf wordt

geconstateerd dat er sprake is van

een dienstbetrekking.

 

Oorspronkelijk was de handhaving

van de Wet DBA opgeschort tot

1 januari 2018. Omdat het nieuwe

kabinet hier opnieuw keuzes in zal

moeten maken, kiest staatssecretaris

Wiebes voor het uitstellen van de

handhaving met nog een halfjaar.

U krijgt zo voldoende tijd om uw

werkwijze aan te passen.

 

Niet voor kwaadwillenden

Het uitstel van de handhaving geldt

niet voor kwaadwillenden. Wie

kwaadwillend is, laat opzettelijk een

situatie van evidente schijnzelfstandigheid

ontstaan of voortbestaan, als

hij/zij weet – of had kunnen weten

– dat er feitelijk sprake is van een

dienstbetrekking. De handhaving richt

zich nu eerst op de ernstigste gevallen,

waarin opdrachtgevers opereren in een

context van opzet, fraude of zwendel.

Merkt de Belastingdienst iemand aan

als kwaadwillend, dan wordt handhavend

opgetreden. De Belastingdienst

kan dan correctieverplichtingen

of naheffingsaanslagen opleggen.

Uit eerdere berichten volgt dat de

Belastingdienst tot nu toe slechts 10

kwaadwillenden in onderzoek heeft.

 

Beoordeling modelovereenkomsten

U kunt in de tussentijd gewoon

gebruik blijven maken van bestaande

modelovereenkomsten. Het is

niet nodig om – in afwachting van

de herijking – nieuwe (model)

overeenkomsten te laten beoordelen

door de Belastingdienst. Wie toch

een overeenkomst ter beoordeling

aanbiedt, wordt gewoon geholpen. •