Home

Welkom bij Kuiken Accountancy

 

 

Dichtbij en betrokken, dat is waar Kuiken Accountancy voor staat.

Voor iedere ondernemer, groot of klein, een persoonlijk maatwerk.

Dat leveren wij met een kleinschalige organisatie, goed opgeleide

en betrokken medewerkers en een laagdrempelig cultuur. 

Neem een kijkje op onze website en ontdek onze organisatie.

Neem gerust contact met ons op, graag lichten wij in een persoonlijk

gesprek toe wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

Kees Kuiken AA, Ilse M. Kuiken AA, Bert van 't Veld, Jolande Schinkel en José van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB Nieuws

Privévermogen erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd

 

 

U wordt als erfgenaam vanaf

1 september 2016 beter beschermd

bij zuivere aanvaarding van een

nalatenschap. Dan treedt namelijk

het daartoe strekkende wetsvoorstel

in werking dat de Eerste Kamer

heeft aangenomen.

 

Er is vanaf 1 september pas sprake

van zuivere aanvaarding als goederen

van de nalatenschap worden verkocht

of op een andere wijze worden onttrokken

aan eventuele schuldeisers.

Ook komt er een uitzonderingsclausule,

die uw privévermogen beschermt

tegen onverwachte schulden van

de nalatenschap. U kunt op grond

van deze clausule de kantonrechter

verzoeken om bescherming van uw

privévermogen.

 

Let op

Bent u erfgenaam, dan kunt u

onder de huidige regelgeving een

nalatenschap zuiver of beneficiair

aanvaarden. In het laatste geval bent

u alleen met het geërfde vermogen

aansprakelijk voor schulden van de

nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding

bent u dat ook met uw privévermogen.

Zuiver aanvaarden is eerder

aan de orde dan u misschien denkt.

U kunt al onbewust zuiver aanvaarden

door spullen van de erflater mee

te nemen of door een schuld van de

erflater te erkennen.