Home

Welkom bij Kuiken Accountancy

 

 

Dichtbij en betrokken, dat is waar Kuiken Accountancy voor staat.

Voor iedere ondernemer, groot of klein, een persoonlijk maatwerk.

Dat leveren wij met een kleinschalige organisatie, goed opgeleide

en betrokken medewerkers en een laagdrempelig cultuur. 

Neem een kijkje op onze website en ontdek onze organisatie.

Neem gerust contact met ons op, graag lichten wij in een persoonlijk

gesprek toe wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

Kees Kuiken AA, Ilse M. Kuiken AA, Bert van 't Veld, Jolande Schinkel en José van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB Nieuws

Verhoging minimum jeugdloon

 

 

Een 22-jarige werknemer heeft vanaf 1 juli 2017 recht op het volledige wettelijk minimumloon. In 2019 geldt dit voor een werknemer van 21 jaar. Daarnaast wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 verhoogd voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar.

 Compensatie werkgevers voor verhoging minimumjeugdloon Werkgevers krijgen over de tweede helft van 2017 en over 2018 een compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De compensatie wordt echter pas in 2019 vastgesteld en uitbetaald. Uiterlijk op 15 maart 2019 verstrekt het UWV - op basis van de loonaangiften over 2017 t/m januari 2019 - een voorlopig overzicht waarin staat waarvoor de werkgever wordt gecompenseerd. Eventuele fouten kunnen tot en met 1 mei 2019 worden hersteld door correctieberichten in te sturen. Daarna stuurt de Belastingdienst uiterlijk 1 augustus 2019 een beschikking. Dit gebeurt op basis van de loonaangiften, zoals deze op 1 mei 2019 in de polis administratie staan. Uiterlijk 12 september 2019 wordt de compensatie uitbetaald.