Home

Welkom bij Kuiken Accountancy

 

 

Dichtbij en betrokken, dat is waar Kuiken Accountancy voor staat.

Voor iedere ondernemer, groot of klein, een persoonlijk maatwerk.

Dat leveren wij met een kleinschalige organisatie, goed opgeleide

en betrokken medewerkers en een laagdrempelig cultuur. 

Neem een kijkje op onze website en ontdek onze organisatie.

Neem gerust contact met ons op, graag lichten wij in een persoonlijk

gesprek toe wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

Kees Kuiken AA, Ilse M. Kuiken AA, Bert van 't Veld, Jolande Schinkel en José van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB Nieuws

Enkele maatregelen in de sociale zekerheid uit het Regeerakkoord

 

 

Het kabinet Rutte III heeft ook veel

plannen op het terrein van de sociale

zekerheid. We noemen de meest

ingrijpende hierna alleen puntsgewijs.

Alle aangekondigde maatregelen

moeten immers eerst nog in concrete

voorstellen worden verwerkt en nog

door de Tweede en daarna door de

Eerste Kamer worden aangenomen.

Niets is dus nog zeker.

 

- De loondoorbetaling bij ziekte

van werknemers gaat voor kleine

werkgevers (tot 25 werknemers)

van 2 naar 1 jaar;

- Er komen strengere regels voor

nieuwe instroom in de regeling

werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

(WGA);

- Loondispensatie vervangt de loonkostensubsidie

uit de Participatiewet.

Met toestemming van het UWV

mag u minder loon betalen aan een

werknemer met een beperking die

minder productief is dan een

gezonde werknemer;

- Betaalt u door de loondispensatie

minder loon dan het wettelijk

minimumloon, dan heeft u voor die

werknemer geen recht op het

Lage-Inkomensvoordeel (LIV);

- Eigenrisicodragers voor de WGA

krijgen geen externe re-integratieplicht

meer en het UWV kan aan hen

geen loonsancties meer opleggen;

- Bent u publiek verzekerd en volgt

u de re-integratieadviezen van

bedrijfsartsen op, dan kan aan u

geen loonsanctie meer worden

opgelegd;

- Het werkgeversrisico voor WGAuitkeringen

aan (ex-)werknemers

wordt verkort van 10 naar 5 jaar;

- Het eigenrisico voor de ziektekostenverzekering

blijft nog 4 jaar

op € 385. •