Home

Welkom bij Kuiken Accountancy

 

 

Dichtbij en betrokken, dat is waar Kuiken Accountancy voor staat.

Voor iedere ondernemer, groot of klein, een persoonlijk maatwerk.

Dat leveren wij met een kleinschalige organisatie, goed opgeleide

en betrokken medewerkers en een laagdrempelig cultuur. 

Neem een kijkje op onze website en ontdek onze organisatie.

Neem gerust contact met ons op, graag lichten wij in een persoonlijk

gesprek toe wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

Kees Kuiken AA, Ilse M. Kuiken AA, Bert van 't Veld, Jolande Schinkel en José van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB Nieuws

Actiepunten rondom uw pensioen eigen beheer

Actiepunten rondom uw pensioen eigen beheer

 

Sinds 1 april 2017 is de afschaffing

van het pensioen in eigen beheer

een feit. U moet voor uw verdere

pensioenopbouw gebruik maken van

de producten van verzekeringsmaatschappijen

of banken.

 

Uiteraard kunt u ook via een professionele

vermogensbeheerder voor uw

pensioen zorgen. Ook vermogensbeheer

via uw eigen BV is een alternatief

voor de pensioenopbouw in eigen

beheer. Voor de al opgebouwde

aanspraken krijgt u 3 keuzemogelijkheden:

afkoop van uw bestaande

pensioenaanspraken met een korting,

omzetting in een oudedagsverplichting

(ODV) of de premievrije voortzetting

van uw pensioenregeling. Uw

keuze moet u kenbaar maken in 2017,

2018 of 2019.

 

Let op

Kiest u voor afkoop of omzetting

in een ODV dan bent u verplicht

om de Belastingdienst hierover

te informeren. Hiervoor is een

speciaal formulier op de site van de

Belastingdienst geplaatst.

Dit formulier moet mede worden

ondertekend door uw partner en

eventueel ook uw ex-partner(s).

 

Leg keuzes vast

Of u nou voor afkoop, omzetting in een

ODV of voor premievrij voortzetten

kiest, het is belangrijk dat u de uitwerking

van uw keuze vastlegt in een

overeenkomst tussen u en uw BV.

Ingeval van afkoop of omzetting in een

ODV is het aan te raden om nu al secuur

vast te leggen hoe uw echtgeno(o)t(e)

bij een toekomstige echtscheiding

wordt gecompenseerd voor het

prijsgeven van zijn/haar rechten.

 

Aanpassing overeenkomst(en) extern

verzekerd pensioen

Wanneer u ook buiten uw BV verzekerd

pensioenkapitaal heeft, dient de

pensioenovereenkomst aangepast te

worden als het de bedoeling is dat er

ook na 1 juli 2017 aanspraken worden

opgebouwd bij de verzekeraar. Zo

moet worden bepaald dat het niet

meer mogelijk is om het extern

verzekerde kapitaal na 1 juli 2017 over

te boeken naar uw BV. U mag het

extern verzekerde deel ook niet meer

aanvullen met eigenbeheeraanspraken.

 

Let op

Heeft u vóór 1 juli 2017 extern verzekerd

kapitaal teruggehaald naar

uw eigen BV? In dat geval kan dit

overgebrachte kapitaal ook worden

betrokken bij de keuzemogelijkheden

voor het pensioen in eigen

beheer. Als u na het overbrengen

van het kapitaal besluit om in

2017 (of 2018 of 2019) af te kopen,

moet u belasting betalen over dat

kapitaal zonder dat daar de korting

op wordt toegepast. •